Meteen naar de inhoud

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Search

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

30-minutenbloeddrukmeting in de huisartsenpraktijk: goed alternatief

Bij bloeddrukmeting in de huisartsenpraktijk kan er sprake zijn van het wittejasseneffect. Dat probleem kan worden vermeden met een 30-minutenbloeddrukmeting. Zo’n meting is mogelijk bij huisartsenpraktijken die beschikken over een 24-uursbloeddrukmeting. Daardoor is er de mogelijkheid om de bloeddruk gedurende 30 minuten te meten, zonder aanwezigheid van een zorgverlener. Dat kan meetfouten bij thuismetingen voorkomen en er is minder sprake van het wittejassenhypertensie.

De 30-minutenmeting is een alternatief voor de 24-uursmeting. Het kan goed worden ingezet als de patiënt de 24-uursmeting te belastend vindt of als er het vermoeden bestaat dat thuismetingen onderhevig zijn aan meetfouten of foutieve verslaglegging van de gemeten waarden.

Goed bruikbaar in dagelijkse praktijk
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de uitkomst van een 30-minutenmeting overeenkomt met de dagwaarde van een 24-uursmeting. De reproduceerbaarheid van een 30-minutenmeting is beter en de uitkomst is aanzienlijk lager dan van een lege artis uitgevoerde meting in de spreekkamer. Implementatieonderzoek heeft bovendien laten zien dat de 30-minutenmeting goed bruikbaar is in de dagelijkse praktijk.

Voorwaarden
Voorwaarde voor de 30-minutenmeting is de aanwezigheid van een aparte kamer met een tafel en een comfortabele stoel met rugleuning, waar de patiënt een half uur ongestoord kan doorbrengen tijdens de meting.

De  gevalideerde 24-uursmeter moet worden ingesteld op een meetinterval van vijf minuten. Let op: niet alle 24-uursmeters kunnen dit. De patiënt mag de uitslagen van de meting niet kunnen zien op het display. Bij veel 24-uursmeters kan een zichtbare uitslag worden uitgeschakeld. Controleer tijdens eerste meting of er geen ‘error’-melding is. Na een foutloze eerste meting moet de zorgverlener de kamer verlaten. Vermeld op de deur dat deze niet mag worden geopend vanwege een 30-minutenmeting.

Na afloop leest de huisarts de metingen af op de computer. De uitslag van de 30-minutenmeting is het gemiddelde van de laatste zes metingen. Bij twee of meer ‘error’-metingen is de 30-minutenmeting ongeldig.

Overigens is de 30-minutenmeting niet onderzocht bij patiënten bij wie de meting niet ongestoord is uitgevoerd, zoals in de wachtkamer. Ook is niet onderzocht of lezen tijdens de meting de uitslag beïnvloedt.

De 30-minutenmeting wordt in de recent gepubliceerde CVRM-richtlijn genoemd als alternatief wanneer de 24-uursmeting of thuismeting niet kan of lukt. Wel biedt een 24-uursmeting unieke informatie over de nachtelijke bloeddruk. Daarom wordt deze beschouwd als de gouden standaard van nauwkeurig bloeddruk meten en de beste voorspeller van het risico van de patiënt.

Bron: Huisarts en Wetenschap

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse POCT.nl nieuwsbrief!

Of volg ons via Linkedin!

VR-technologie voor bloedgasanalyse

Visual Blood: een methode om met VR point-of-care bloedgasresultaten te interpreteren. Anesthesiologen kunnen daarmee mogelijk makkelijker patronen herkennen.

Glucosemeting met een smartwatch

Glucosemeting via een smartwatch. Apple werkt hieraan en de K’Watch van PKvitality is reeds in een studie getest. De proefpersonen zijn enthousiast over het gebruiksgemak.

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.