Belangrijke rol voor CRP-testen bij acute buikklachten

Het uitvoeren van CRP-testen blijkt de kosten van antibioticagebruik te reduceren. Huisartsen die gebruik maken van CPR-POCT-metingen schrijven minder antibiotica voor dan de niet CRP-POCT metende huisartsen. Dat blijkt onder meer uit de gegevensbestanden van Menzis. Naast het terugdringen van antibioticagebruik, kunnen CRP-metingen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling en beleidsvorming van acute buikklachten.

Bij verdenking van appendicitis verwijst de huisarts naar het ziekenhuis. Echter: bij een laagnormaal CRP kan een verwijzing worden voorkomen of uitgesteld. Ook bij de diagnose diverticulitis kan op basis van de uitslag van CRP verwijzing worden voorkomen, als de CRP niet of slechts licht verhoogd is.

Bij patiënten met buikklachten zonder evidente klinische manifestatie kan de verhoogde CRP leiden tot snellere verwijzing, waardoor complicaties worden voorkomen. Zo kan de CRP-waarde als aanvullend onderzoek een beslissing in beleid beïnvloeden.
Waarschijnlijk een opmerking ten overvloede: maar uiteraard blijven de NHG-standaarden en de klinische manifestatie altijd leidend.

Bron: Groninger Huisartsen Coöperatie

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse POCT.nl nieuwsbrief!