Meteen naar de inhoud

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Search

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Beter onderscheid virale en bacteriële infecties op SEH


Een nieuwe point-of-care-test (POCT), genaamd FebriDx, kan mogelijk onderscheid maken tussen virale en bacteriële verwekkers. Op de spoedeisende hulp van het Erasmus MC is een validatiestudie gedaan naar deze nieuwe POCT. 

Veel mensen komen op de spoedeisende hulp (SEH) met een mogelijk infectie. Risico-inschatting bij deze patiënten is vaak moeilijk. Ze presenteren zich vaak met vage, aspecifieke klachten zoals koorts en malaise. Om onderscheid te maken tussen patiënten met een ernstige infectie die directe antibiotische behandeling nodig hebben en patiënten met een milde infectie die ook thuis kunnen worden behandeld, wordt gebruik gemaakt van klinische parameters en laboratoriumonderzoek. Daarbij worden veelvuldig biomarkers, zoals C-reactive protein (CRP) en in mindere mate procalcitonine, gebruikt om de ernst van een ziekte in te schatten. Deze biomarkers zijn echter weinig specifiek voor bacteriële infecties en kunnen ook verhoogd zijn bij ontstekingen en na chirurgische ingrepen. 

Vroege detectie
Met een combinatie van deze biomarkers met klinische parameters kunnen in een vroeg stadium patiënten worden gedetecteerd met een verhoogd risico op sepsis. Deze patiënten kunnen vervolgens eerder worden behandeld of intensiever worden bewaakt. Terwijl patiënten met een laag risico sneller met ontslag kunnen en antibiotica kan worden uitgesteld tot de uitslag van bloedkweken bekend is. Dit leidt tot minder antibioticagebruik en lagere zorgkosten door minder ziekenhuisopnames. 

Diagnostische nauwkeurigheid
Er is een cohortstudie opgezet om de diagnostische nauwkeurigheid van FebriDx te onderzoeken bij SEH-patiënten met vermoedelijke luchtweginfecties. Het doel van deze studie is te komen tot een klinisch voorspellingsmodel op mortaliteit en ernst van de infectie. Er zijn 244 patiënten op de spoedeisende hulp opgenomen. Daarbij toonde FebriDx bij patiënten met een vermoedelijke infectie een hoge gevoeligheid bij de detectie van bacteriële infecties (87 procent), een hoge negatieve voorspellende waarde (91 procent) om bacteriële infecties uit te sluiten en een hoge specificiteit (94 procent) voor virale infecties.

Nuttige tool
Op basis van deze uitkomsten lijkt het er sterk op dat FebriDx een nuttige tool is bij het identificeren van bacteriële en virale infecties bij patiënten op de spoedeisende hulp. De hoge specificiteit voor virale infecties kan behulpzaam zijn bij het nemen van beslissingen over het al dan niet voorschrijven van antibiotica. Daarmee kan FebriDx tijdens de triage tevens bijdragen aan een efficiëntere patiëntenstroom in de SEH. 

Verder onderzoek
Verder onderzoek is echter nodig om te bepalen of het gebruik van FebriDx daadwerkelijk leidt tot eerdere behandeling met antibiotica en een verminderde mortaliteit bij patiënten met een bacteriële infectie. De onderzoekers hopen op verdere ontwikkeling van deze technologie, zodat deze POCT bijdraagt aan betere zorg voor patiënten. 

Publicatie
Zie de volledige publicatie van het onderzoek: Performance of the FebriDx Rapid Point-of-Care Test for Differentiating Bacterial and Viral Respiratory Tract Infections in Patients with a Suspected Respiratory Tract Infection in the Emergency Department

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse POCT.nl nieuwsbrief!

Of volg ons via Linkedin!

Printtechnologieën voor POCT-doeleinden

Gebruikmaken van geavanceerde printtechnologieën, zoals 2D-, 3D- en plasma-printen kan de veelal hoge kosten reduceren van ontwerpen van point-of-care-testen (POCT’s). 

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.