Meteen naar de inhoud

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Search

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Flash Glucose Monitoring in basispakket

De sensortechnologie Flash Glucose Monitoring (FGM) is vanaf 10 december jl. opgenomen in het basispakket. Dat heeft het Zorginstituut Nederland bekend gemaakt. Dit is alleen voor diabetespatiënten die afhankelijk zijn van een intensieve insulinetherapie en die een insulinepomp gebruiken of dagelijks minimaal 4 maal moeten vingerpikken. De meerkosten van FGM in het basispakket vormen nog wel een punt van aandacht.

De vergoeding van de technologie is vanaf 10 december jl. beschikbaar voor ongeveer tussen de 75.000 en 115.000 mensen met diabetes type 1 en 2, die afhankelijk zijn van een intensieve insulinetherapie en dagelijks minstens 4 keer moeten vingerprikken. Deze zelfcontrole is belangrijk om met insuline de glucosewaarden onder controle te houden.

Voordelen FGM

Flash Glucose Monitoring is een nagenoeg pijnloze manier om bloedglucosewaarde te meten. Patiënten kunnen met FGM hun waarden goed monitoren zonder te hoeven prikken. Ze zijn hierdoor in staat hun ziekte goed te managen. FGM meet de actuele glucosewaarde via een sensor op de bovenarm. De waarde wordt zichtbaar door te ‘flashen’ ofwel: de sensor te scannen. Dat kan met een reader of met een app. Daarnaast geeft een trendpijl die aan of de bloedglucose gaat stijgen of dalen. De gegevens van de laatste acht uur zijn bovendien zichtbaar in een grafiek. Deze gegevens kan men delen: handig voor ouders van kinderen met diabetes.

Kwaliteitseisen

Zorginstituut Nederland stelt in zijn standpunt wel als voorwaarde dat er kwaliteitscriteria komen op basis waarvan zorgverleners de FGM kunnen voorschrijven. Zo moet het gebruik daarvan worden gekoppeld aan concrete behandeldoelen en evaluatiemomenten. Verder moet iemand zich laten trainen in het juiste gebruik van FGM en in staat zijn de data goed te interpreteren en daarnaar te handelen. De kwaliteitseisen worden de komende tijd binnen de Rondetafel Diabeteszorg verder uitgewerkt. Tot die tijd is het aan zorgverleners en patiënten om de kwaliteitseisen (behandeldoel, zelfmanagement, training en evaluatie) samen in te vullen. Tot dan maken zorgverzekeraars gebruik van een voorlopig aanvraagformulier, dat door zorgverlener en patiënt moet worden ingevuld.
 

Meerkosten FGM basispakket

In de brief aan de Tweede Kamer geeft minister Bruins aan blij te zijn met deze ontwikkeling, maar benadrukt hij dat de meerkosten van FGM in het basispakket wel een punt van aandacht zijn. Het Zorginstituut schat deze kosten namelijk op € 100 miljoen (!) per jaar. Een lagere FGM-prijs zou de kosteneffectiviteit kunnen verbeteren. De minister verwacht dat zorgverzekeraars over de prijs gaan onderhandelen. De fabrikant van FGM – nu nog de enige aanbieder – blijkt namelijk in enkele landen lagere prijzen te hanteren dan in Nederland.

Bronnen: Rijksoverheid, ZN en DVN

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse POCT.nl nieuwsbrief!

Of volg ons via Linkedin!

Zouttest bij overmatige vochtinname

Een zouttest kan bij een polydipsie-polyurie syndroom aantonen of dit ‘gewoon’ overmatige vochtinname met overmatig plassen betreft, of dat AVP-deficiëntie de oorzaak is. 

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.