Meteen naar de inhoud

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Nederlandse Labcodeset beschikbaar

Jaarlijks vinden er tientallen miljoenen laboratoriumonderzoeken plaats. Met de Nederlandse Labcodeset wordt het mogelijk om aanvragen en uitslagen van laboratoriumonderzoek eenduidig uit te wisselen. Deze nieuwe set was nog in ontwikkeling, maar is nu officieel beschikbaar. Deze Eenheid van Taal in laboratoriuminformatie verkleint de kans op fouten en draagt bij aan betere zorg

Laboratoriumresultaten spelen een cruciale rol bij diagnosestelling, behandeling en controle. Bloedwaarden van de schildklierfunctie bijvoorbeeld, zorgen ervoor dat de juiste dosering van het geneesmiddel levothyroxine wordt voorgeschreven. Daarnaast zijn laboratoriumresultaten ook belangrijk voor onderzoek en surveillance als antibioticaresistentie.

Eenheid van Taal

Om een patiënt veilig en snel te behandelen, is het essentieel dat laboratoriumresultaten snel beschikbaar en eenduidig zijn. Hiervoor is een goed beheerde Nederlandse Labcodeset onmisbaar. Met deze codeset kunnen laboratoriumspecialisten elkaar beter begrijpen en kunnen zij de gegevens in hun informatiesystemen verwerken tot betekenisvolle informatie. Zonder omrekening of omcodering en op de juiste plaats en in de juiste context. Met deze Eenheid van Taal in de Labcodeset kunnen aanvragen en uitslagen van laboratoriumonderzoek in Nederland eenduidig uitgewisseld worden, wat bijdraagt aan betere zorg.

Labcodeset

De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC), het Nictiz en het RIVM hebben, samen met een aantal laboratoria, de Nederlandse Labcodeset ontwikkeld. De Nederlandse Labcodeset bevat codes voor bijvoorbeeld onderzoeken in alle lichaamsmaterialen, infecties, geneesmiddelenspiegels, micro-organismen en resistentiepatronen en is gebaseerd op drie terminologiestelsels: LOINC, SNOMED en UCUM. Sinds januari 2019 erkent het Informatieberaad Zorg de Nederlandse Labcodeset als een belangrijke bouwsteen voor informatie-uitwisseling in het zorgstelsel. De laboratoriumspecialisten zullen hun interne codes gaan koppelen aan de nieuwe codes voor alle vormen van communicatie naar buiten.

Concrete toepassing: bestrijding antibioticaresistentie

Nederland is koploper in het tegengaan en bestrijden van antibioticaresistentie. Om deze positie te behouden en ons te wapenen tegen de snelle opkomst van antibioticaresistentie in andere landen, investeerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanzienlijk in een verbeterde en snelle uitwisseling van de gegevens. Antibioticaresistentie is het eerste onderdeel dat structureel gebruik maakt van de Nederlandse Labcodeset.

Meer informatie

Op https://www.nictiz.nl/standaardisatie/terminologiecentrum/referentielijsten/nederlandse-labcodeset kunt u de Labcodeset en meer informatie over het beheer vinden. Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen via labcodeset@nictiz.nl (mailto: labcodeset@nictiz.nl).

Bronnen:

www.nvkc.nl, www.nvmm.nl, www.nictiz.nl

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse POCT.nl nieuwsbrief!

Passende financiering voor telemonitoring

Digitalisering neemt een hoge vlucht, ook in de zorg. De regelgeving loopt echter achter. Maar nu is er toch financiering voor telemonitoring. Een handreiking licht de wijze toe.

POCT-congres 21 en 22 mei

Op het POCT-congres op 21 en 22 mei in Rome komen talloze presentaties aan bod over alle aspecten, ontwikkelingen en innovaties in point-of-care-testing wereldwijd.

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.