Meteen naar de inhoud

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Search

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Onderzoek naar inzet CRP POCT in verpleeghuizen

Mogelijk is de verpleeghuissector ook gebaat bij de inzet van CRP point of care test (POCT). Hoewel de bewijslast daarvoor nog beperkt is, zijn er al wel aanwijzingen voor de bruikbaarheid van inzet van CRP POCT voor de ouderenpopulatie. Het wordt echter in verpleeghuizen nog nauwelijks toegepast.  In het UPCARE onderzoek wordt gekeken of de inzet van CRP POCT bij verdenking op lage luchtweginfectie bij verpleeghuisbewoners het antibioticavoorschrijfgedrag kan beïnvloeden.

Met een incidentie van 3,8 episodes per 1.000 bewoner-weken (2015) is lage luchtweginfectie, na de urineweginfectie, het meest voorkomende type infectie bij verpleeghuisbewoners. In verhouding komen lage luchtweginfecties meer voor, als gevolg van verschillende risicofactoren. Bij volwassen patiënten en kinderen is het al bijzonder lastig de aard van de lage luchtweginfectie vast te stellen op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek. Bij verpleeghuisbewoners is dit nog moeilijker, omdat een klinisch beeld bij hen atypisch kan zijn, er vaak sprake is van multimorbiditeit en veel ouderen hun klachten niet goed kunnen aangeven. Daar komt bij dat diagnostische hulpmiddelen beperkt of niet tijdig inzetbaar zijn en verpleeghuisbewoners vaak niet naar het ziekenhuis worden ingestuurd voor aanvullende diagnostiek. Dat zorgt er voor dat er vaak antibiotica worden voorgeschreven om ‘het zekere voor het onzekere’ te nemen. Uit eerder onderzoek in 10 Nederlandse verpleeghuizen is gebleken dat een deel van deze antibioticavoorschriften onnodig is.

Snel beschikbare testuitslagen

Bij acute aandoeningen, zoals een lage luchtweginfectie, is het snel beschikbaar zijn van de testuitslag cruciaal voor het besluit de patiënt al of niet actief te behandelen met antibiotica dan wel in te sturen naar het ziekenhuis voor vervolgdiagnostiek of behandeling. Bij acute hoestklachten of verergering van chronische hoestklachten is het van groot belang ernstige ziekten (pneunomie, exacerbaties COPD, ernstig hartfalen) van niet-ernstige ziekte te onderscheiden. Een CRP-bepaling kan daaraan bijdragen. CRP POCT heeft dan ook een belangrijk plaats in de NHG Standaarden Acute hoesten, Acute diverticulitis en wordt ook geadviseerd bij exacerbaties van COPD. Veel huisartsen en huisartsenposten maken hiervan gebruik.

Analyse

Daarom is de logisch te denken dat de verpleeghuissector mogelijk ook gebaat kan zijn bij inzet van CRP POCT. Daarop is het UPCARE onderzoek ook gericht. Het betreft een gerandomiseerde klinische trial waaraan 11 Nederlandse verpleeghuisorganisaties meedoen: 6 zijn ingedeeld in de interventiegroep met inzet van CRP POCT en 5 organisaties vormen de controlegroep, waar de gebruikelijke zorg zonder CRP POCT plaatsvindt. In alle verpleeghuizen worden via het elektronische cliëntendossier gegevens verzameld van bewoners met een verdenking op een lage luchtweginfectie. Bij de analyse wordt gekeken of de inzet van CRP POCT resulteert in een (kosten)effectieve reductie van het aantal antibioticavoorschriften voor lage luchtweginfectie, zonder negatieve gevolgen voor de patiënt. De eerste resultaten worden in de zomer van 2020 verwacht.

Bron: Verenso, VUmc

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse POCT.nl nieuwsbrief!

Of volg ons via Linkedin!

Printtechnologieën voor POCT-doeleinden

Gebruikmaken van geavanceerde printtechnologieën, zoals 2D-, 3D- en plasma-printen kan de veelal hoge kosten reduceren van ontwerpen van point-of-care-testen (POCT’s). 

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.