Meteen naar de inhoud

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Search

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Toename thuismonitoring met app

Zorgbijjou

De zeven ziekenhuizen van de Santeon-groep maken succesvol gebruik van thuismonitoring. Zij hebben gezamenlijke zorgpaden voor thuismonitoring bij covid/influenza, zwangerschapsdiabetes, COPD, hartfalen, diabetes type I, revalidatie bij CVA, post-darmoperatie en astma. Atriumfibrilleren, gebroken enkel en geboortezorg volgen binnenkort.

Patiënten uit deze ziekenhuizen maken gebruik van apps voor thuismonitoring. Daarin kunnen zij zelf metingen doen, periodiek vragenlijsten invullen, vragen stellen aan het medisch servicecentrum of persoonlijk advies krijgen over voeding of leefstijl. Die tools zijn gekoppeld aan de uniforme zorgprotocollen. Deze bevatten onder meer wat een dergelijke app moet meten, wanneer er een alarm moet uitgaan en wat dan de volgende stap is.

Hybride zorg
Vanuit een medisch servicecentrum (MSC) wordt de thuismonitoring ondersteund. Ook zullen andere diensten volgen, zoals online consulten en medicatiechecks. Met deze diensten kunnen zorgprofessionals hybride zorg geven. Zo wordt het aantal policonsulten en opnames teruggebracht, terwijl de kwaliteit van de zorg voorop blijft staan. De Santeon-ziekenhuizen – Catharina Ziekenhuis, CWZ, St. Antonius Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Martini Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente en OLVG – werken samen om tot een uniforme standaard voor hybride zorgpaden te komen met hetzelfde zorgprotocol. 

Zorg bij jou
De thuismonitoring wordt geleverd door een (virtueel) Medisch Servicecentrum, genaamd ‘Zorg bij jou’.  De verpleegkundigen die daar werken, monitoren patiënten met verschillende aandoeningen. Zij nemen contact op met de patiënt, geven advies en indien nodig overleggen zij met de behandelaar. Het Maasstad Ziekenhuis heeft als eerste Santeon-ziekenhuis de eerste versie van het digitale platform en de dienstverlening vanuit ‘Zorg bij jou’ in gebruik genomen. In deze eerste fase worden de astmapatiënten die gebruik maken van thuismonitoring voor het Maasstad Ziekenhuis gemonitord via dit platform. Aansluiting van andere Santeon-ziekenhuizen zal snel volgen. 

Open platform
Bij ‘Zorg bij jou’ wordt gewerkt aan een open source platform voor hybride zorgverlening voor en door zorgverleners. Van dit initiatief vanuit de Santeon-ziekenhuizen kunnen in de toekomst ook thuiszorgorganisaties, huisartsen, apotheken en andere ziekenhuizen gebruik maken. Met transformatiegelden vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) kan dit initiatief zich nu snel verder ontwikkelen. Daarbij zijn nog wel wat hobbels te nemen. Zo zijn er nog geen sectoroverstijgende betaaltitels; een belemmering voor samenwerking met de eerste lijn. De NZa wil sectoroverstijgende betaaltitels op korte termijn mogelijk maken. Daarnaast denkt de NZa mee over financiering van zorgbundels: integrale zorgtrajecten per patiënt.

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse POCT.nl nieuwsbrief!

Of volg ons via Linkedin!

VR-technologie voor bloedgasanalyse

Visual Blood: een methode om met VR point-of-care bloedgasresultaten te interpreteren. Anesthesiologen kunnen daarmee mogelijk makkelijker patronen herkennen.

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.