Meteen naar de inhoud

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Search

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Opnieuw geen spirometrie in huisartsenpraktijk

Met het sterke aantal Covid-19 besmettingen wordt het maken van longfuncties in de huisartsenpraktijk opnieuw afgeraden. Dat was tijdens de eerste coronagolf ook het geval. Mogelijk is het in een aantal regio’s (nog) wel mogelijk om patiënten door te verwijzen voor diagnostische spirometrie in het ziekenhuis. Wees daar terughoudend in en gebruik deze mogelijkheid alleen als dit klinisch noodzakelijk is, altijd in goed overleg met de longarts.

De adviezen ten aanzien van spirometrie buiten de piekprevalentie van COVID zijn hiermee momenteel komen te vervallen. Voor hopelijk binnenkort betere tijden zijn wel na te lezen in het NHG-Advies Spirometrie buiten de piekprevalentie coronavirus

Pragmatische aanpak

Dus nu geen spirometrie meer. Dat betekent dat huisartsen voorlopig patiënten met een sterk vermoeden op astma en COPD pragmatisch moeten behandelen. Jammer, want spirometrie is nu eenmaal onmisbaar voor het stellen van de diagnosestelling bij astma en COPD en daarmee uiterst waardevol in de eerste lijn. Ook als de diagnose is gesteld, wordt spirometrie regelmatig herhaald. In veel huisartsenpraktijken doen poh’s de  spirometrie. Ook kan een eerstelijns-diagnostisch centrum de spirometrie voor de huisarts uitvoeren. Maar in de tweede coronagolf gebeurt ook dit niet of nauwelijks meer. Dit laat uiteraard onverlet dat goede diagnostiek op een later tijdstip noodzakelijk blijft.

Digitaal consult

Probeer desondanks zo veel mogelijk de zorg voor patiënten met astma en COPD wel door te laten gaan. Een goede mogelijkheid hiervoor is het digitale consult. Adviezen ten aanzien van de praktische invulling van astma en COPD-zorg zijn te vinden in het CAHAG-standpunt astma/COPD-zorg en spirometrie in de huisartsenpraktijk.

Inhalatietechniek

Laat bij het controleren van de inhalatietechniek de patiënt alleen de eigen medicatie gebruiken Gebruik geen placebo’s. Er is goede ervaring met digitale ondersteuning in inhalatietechniek, waaronder videobellen of opgenomen filmpjes. Indien noodzakelijk kan de incheck DIAL worden gebruikt. Voorwaarde is dat voor elke patiënt een nieuw mondstuk met een wegklep wordt gebruikt en het apparaat voor en na elk gebruik aan de buitenzijde wordt gedesinfecteerd.

Bronnen: NHG, CAHAG, PUF

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse POCT.nl nieuwsbrief!

Of volg ons via Linkedin!

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.