Meteen naar de inhoud

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Search

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

POCT CRP in de eerste lijn bij kinderen met een infectie

Keelonderzoek bij een kind

In de eerste lijn komen veel kinderen met infectieziekten. Slecht in één procent gaat het om een ernstige infectie, maar die mogen uiteraard niet worden gemist. Onderscheid tussen ernstige en niet-ernstige infecties is dus cruciaal en vormt tegelijk een uitdaging. Een Belgische studie kijkt naar de inzet van een Point-of-care
C-reactieve proteïne-test bij kinderen in de eerste lijn. 

Bij volwassenen met acute hoest worden POC CRP-testen aanbevolen in NICE en in de Nederlandse richtlijnen. Inmiddels hebben meerdere onderzoeken namelijk aangetoond dat POC CRP-testen een positief effect hebben op het voorschrijven van antibiotica. Zoals eerder vermeld op deze site is Nederland inmiddels gidsland voor inzet POCT CRP en het daardoor terugdringen van onjuist voorschrijven van antibiotica. Maar hoe is dat bij kinderen die in de eerste lijn komen? 

Onduidelijkheid
In een vroeg stadium lijken bij kinderen de symptomen van ernstige infectieziekten (zoals meningokokken) en niet-ernstige infectieziekten op elkaar. Hoe kan men in de eerste lijn daarin goed onderscheid maken en zo minder antibiotica voorschrijven? Kan gebruik van POCT CRP daaraan bijdragen? Daarover bestaat nog geen duidelijkheid. Een studie in Vietnam, bestaande uit 1.000 kinderen, toonde een significant effect van POC CRP-testen op het voorschrijfpercentage van antibiotica. Daarentegen bleek uit een Noorse studie (gebaseerd op consulten buiten kantooruren) dat screening met CRP bij kinderen met koorts en/of luchtwegklachten geen directe invloed heeft op het voorschrijven van antibiotica of verwijzing naar het ziekenhuis. Een eerder Belgisch onderzoek bij kinderen met acute niet-ernstige infecties wees eveneens uit dat de inzet van point-of-care-testing CRP geen invloed heeft op het voorschrijven van antibiotica. Zie ook het artikel op POCT.nl over POCT CRP bij kinderen met een luchtweginfectie. Daar wordt voorzichtig gesteld dat POCT CRP bij kinderen mag, maar alleen als hulpmiddel om een ernstige infectie te helpen uitsluiten.

Feit blijft dat een arts soms op het goede spoor kan worden gezet door het verrichten van een CRP-test. Niet voor niets wordt deze test standaard verricht bij kinderen met het vermoeden van een serieuze infectie of mogelijke blindedarmontsteking.

Klinische beslisregel
De recent gepubliceerde, observationele, Belgische studie, specifiek gericht op de eerste lijn, schept eveneens geen duidelijkheid. Daarin komt naar voren dat ernstige infecties doorgaans hogere CRP-waarden hebben, maar er werden ook ernstige infecties gevonden met CRP < 5 mg/L. Een lage POC-CRP als op zichzelf staand hulpmiddel lijkt dus niet voldoende om ernstige infecties uit te sluiten bij acuut zieke kinderen in de eerste lijn. Een probleem in deze studie is dat de definitieve diagnose vaak niet objectief is bevestigd. De conclusie van de studie luidt uiteindelijk dat het van belang is dat bij kinderen met infectieziekten de POC CRP wordt geïntegreerd in een klinische beslisregel. Zie hier het volledige onderzoek: Point-of-care C-reactive protein test results in acute infections in children in primary care: an observational study

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse POCT.nl nieuwsbrief!

Of volg ons via Linkedin!

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.