Meteen naar de inhoud

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Search

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

POCT leidt tot snellere diagnose bij pijn op de borst

Arts-onderzoeker Lisa Frenk en ambulancier Serge Bogels

Patiënten met een hartinfarct moeten zo snel mogelijk naar de Eerste Hart Hulp (EHH) of spoedeisende hulp (SEH). Maar gaat het altijd om een hartinfarct? Voor ambulancepersoneel is het een forse uitdaging om onderscheid te maken tussen laag- en hoogrisico-patiënten. VieCuri Medisch Centrum is in Noord- en Midden-Limburg gestart met een gerandomiseerd multicenter onderzoek waarbij in de ambulance met behulp van de modified HEART-score het risico op een hartaanval wordt bepaald. Daarin heeft de inzet van POCT high sensitive troponine I een centrale plek.

Het onderzoek heeft de naam URGENT 2.0. Arts-onderzoeker Lisa Frenk, vakgroep Cardiologie van het VieCuri Medisch Centrum geeft een toelichting: “Doel van het onderzoek is om patiënten met pijn op de borst selectiever in te sturen naar de EHH of SEH. Bij de modified HEART-score staat H voor de History van de patiënt (zijn de klachten wel of niet typisch voor een hartinfarct?), de E voor ECG, A voor Age, de R voor risicofactoren (zoals o.a. roken en overgewicht) en de T voor Troponine.

Dit laatste wordt vastgesteld met een hoog sensitieve troponine I sneltest. Bij hartspierschade komt troponine vrij, een verhoogd troponinegehalte wijst op een hoog risico op een hartinfarct. De hoogsensitieve troponine I bloedtest gebeurt via een simpele vingerprik. Het bloedmonster wordt daarna geanalyseerd op de Atellica VTLi Point of Care-analyzer. Deze geeft na circa 8 minuten de uitslag.”

De voorloper van URGENT 2.0

Een naam met 2.0 suggereert dat er ook een 1.0 is. “Inderdaad”, glimlacht Lisa Frenk. “De pilot Urgent 1.0 is uitgevoerd in een kleine groep patiënten op de huisartsenpost met een POC troponine-I test van Philips Medical Systems, die een allereerste versie van de point-of-care troponine I-bloedtest ontwikkelde. Siemens Healthineers heeft daarna de ontwikkelingswerkzaamheden overgenomen. Vervolgens heb ik een validatiestudie naar de nieuwe high sensitive bloedtest uitgevoerd. Daarin zijn de uitslagen van bloed verkregen uit een ader en uit een vinger met elkaar vergeleken. Met als uitkomst dat een vingerprik leidt tot een betrouwbare uitkomst.”

Ruim 800 patiënten

In het onderzoek URGENT 2.0 worden 852 patiënten betrokken. De helft wordt getest met behulp van de hoogsensitieve troponine I-bloedtest in combinatie met de modified HEART-score. “We verwachten er ongeveer twee jaar over te doen voor het benodigde aantal patiënten is bereikt”, geeft Lisa aan. Tevreden: “Het verloopt tot nu toe goed. In de vier maanden dat we nu bezig zijn hebben we 60 patiënten geïncludeerd.”

Voor de start van de studie is het ambulancepersoneel getraind in het studieprotocol. Want hoe vertel je de patiënt in korte tijd wat het onderzoek inhoudt, geef je aan dat er loting plaatsvindt en dat toestemming noodzakelijk is? “Denk je in: de ambulance komt bij iemand die pijn op de borst heeft en zich ernstig zorgen maakt. Dan volgt het verzoek voor deelname aan een onderzoek, daar staat zijn hoofd in eerste instantie  niet naar. Terwijl dit onderzoek van belang is voor verbetering van de kwaliteit van hartzorg, want een verwijzing naar de EHH of SEH is stressvol. Met deze innovatieve sneltest in combinatie met de modified HEART-score  kunnen patiënten meteen duidelijkheid krijgen in de thuissituatie. Ook voor het ambulancepersoneel is deze methode nuttig, met een objectieve meting ondersteunt het de eigen waarnemingen en afwegingen. Want pijn op de borst kan het gevolg zijn van een hartinfarct of hartproblemen, maar er zijn tal van andere oorzaken. Ter ondersteuning hebben we voor de  ambulanciers een zakkaartje opgesteld.” Ze vervolgt: “Overigens is er in deze studie wel een veiligheidsmaatregel ingebouwd. Mensen met een lage modified HEART-score die niet zijn verwezen, moeten zich binnen 4 tot 24 uur melden op de EHH, waar een reguliere troponine bepaling plaatsvindt. Deze controle geeft antwoord op één van de onderzoeksvragen, namelijk: kunnen we de proefpersonen veilig thuis laten? Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat de modified HEART-score veilig is. Echter nu patiënten bij een lage modified HEART-score niet naar de EHH of SEH worden verwezen, onderzoeken we dit opnieuw.”

Reductie overbodige verwijzingen

Lisa werkt zeer gemotiveerd aan de studie URGENT 2.0 dat tevens haar promotieonderzoek is. “Het leuke van dit onderzoek is dat het heel praktisch is. Met uitkomsten die zowel zinvol zijn voor de patiënt, de zorgverlening als de samenleving. Het gaat om de juiste zorg op de juiste plaats. In ons land melden zich dagelijks gemiddeld 600-1200 mensen met pijn op borst bij de huisarts. In slechts 15% van de doorverwezen patiënten betreft het een acuut coronair syndroom zijn. De andere 85% heeft wel de stress van de opname. Met de inzet van de POCT high sensitive troponine I kan het aantal verwijzingen naar verwachting veilig met minimaal 10% worden gereduceerd. Prettiger voor de patiënt, en het scheelt enorm in zorgkosten. Als dit onderzoek is afgerond, kan de sneltest ook worden ingezet in de huisartsenpraktijk om sneller een diagnose te stellen.”

Tekst: Gerda van Beek

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse POCT.nl nieuwsbrief!

Of volg ons via Linkedin!

gerelateerde links en partnerartikelen

 

Uw POCT systeem hier zichtbaar? Meer info

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.