Meteen naar de inhoud

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Search

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

POCT troponine voor beoordeling thuis bij pijn op de borst

Pijn op de borst

Jaarlijks komen er ongeveer 200.000 mensen op de spoedeisende hulp vanwege pijn op de borst. Echter, bij nader onderzoek blijkt dat zo’n 80 tot 90 procent van deze mensen geen acuut hartinfarct heeft. Met de HEART-score kunnen ambulanceverpleegkundigen beoordelen of iemand met pijn op de borst verantwoord thuis kan blijven. De point-of-care-test troponine vormt een essentieel onderdeel van deze score.

Er zijn diverse studies gaande naar de inzet van troponine. Enkele grote wetenschappelijke onderzoeken hebben inmiddels aangetoond dat mensen met klachten over pijn op de borst met een laag risico op een hartinfarct, gecombineerd met een laag troponinegehalte, veilig thuis kunnen blijven. Dat is goed nieuws, want een spoedrit met de ambulance en een ziekenhuisopname zijn ingrijpende gebeurtenissen voor de patiënt. Daarnaast scheelt deze uitkomst veel in kosten. Als deze werkwijze in heel Nederland wordt ingevoerd, gaat het op jaarbasis over een besparing van zo’n 48 miljoen euro.

HEART-score
Om te beoordelen of iemand verantwoord thuis kan blijven, beoordeelt het ambulancepersoneel het risico op een hartprobleem aan de hand van de zogeheten ‘HEART-score’. Dat wil zeggen: de History (verhaal van de klachten), de ECG, de Age (leeftijd), en de Risicofactoren. De T, ten slotte, staat voor troponine. Dat is een eiwit in het bloed dat meetbaar wordt bij zuurstofschade aan het hart en daarmee dus een indicatie voor een dreigend hartinfarct. Bij een hoog troponinegehalte gaat de patiënt direct naar het ziekenhuis. Bij een laag risico en een laag troponinegehalte kan de patiënt veilig thuis blijven, zo hebben onderzoeken inmiddels aangetoond. En omdat de troponinetest een point-of-care-test is, kan deze dus op locatie worden uitgevoerd door de ambulancemedewerkers die ter plekke zijn. De bloedtest gebeurt via een simpele vingerprik en de uitslag is na ongeveer 8 minuten bekend.

Meerdere studies
POCT.nl heeft al diverse malen aandacht besteed aan onderzoeken bij hartproblemen met POCT troponine. Zoals de FAMOUS-TRIAGE, een samenwerking tussen Isala Hartcentrum, Isala Klinische Chemisch Laboratorium, Ambulance IJsselland, Ambulance Witte Kruis en het Deventerziekenhuis. Dit betreft de inzet van troponine bij mensen met pijn op de borst voor wie een ambulance is ingeroepen. Over de studie URGENT 2.0 van het VieCuri Medisch Centrum is op deze site ook reeds een artikel is gepubliceerd. In dit nog lopende onderzoek worden 852 patiënten betrokken. De helft wordt getest met behulp van de hoogsensitieve troponine I-bloedtest in combinatie met de modified HEART-score. Zie hierover ook de tekst op de site van VieCurie Medisch Centrum.

Daarnaast wordt er in de POB-HELP-studie gekeken naar de inzet van de sneltest troponine in de eerste lijn. Het onderzoek vindt momenteel plaats bij huisartspraktijken en huisartsenposten in de regio Leiden en Maastricht. De resultaten van de POB-HELP-studie worden verwacht in 2025. 

Recente publicatie
Recent is de ARTICA-studie van het RadboudUMC afgerond. Deze studie is gestart in maart 2019 met als onderzoeksvraag of patiënten met pijn op de borst met een laag risico op een acuut conorair syndroom kosteneffectief en doelmatig in de eerste lijn kunnen blijven zonder een ziekenhuisopname bij de cardioloog. Ook bij dit onderzoek ging het dus over beoordeling van het ambulancepersoneel dat gebruikmaakt van de HEART-score. Met als uitkomst dat inderdaad niet iedereen met pijn op de borst naar het ziekenhuis hoeft, omdat bij velen het risico op een hartinfarct heel klein is. In de patiëntengroep met een laag troponinegehalte die thuis bleef trad er slechts in 0,5 procent van de gevallen een groot hartprobleem op. De uitkomsten van dit wetenschappelijk onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in het European Heart Journal. Verschillende media hebben in de afgelopen periode aandacht besteed aan deze uitkomst, waaronder de Volkskrant en RTL Nieuws.

Bundeling van krachten
Veel wetenschappelijke onderzoeken met, naar het zich laat aanzien, een ongeveer gelijke -of nog te verwachten gelijke- uitkomst. Tegelijk wordt er inmiddels ook samengewerkt voor deze zogeheten pre-hospitale triage. Recent is namelijk een landelijk consortium bij elkaar gekomen met hierin alle Nederlandse onderzoeksgroepen die zich bezighouden met beoordeling van de patiënt met pijn op de borst voordat deze in het ziekenhuis komt. Want voor implementatie van gebruik van de HEART-score is uiteraard monitoring, scholing en training noodzakelijk. Daarnaast is vervolgonderzoek nodig voor hoogrisicopatiënten en ook daarbij willen partijen gezamenlijk optrekken.

Hoogrisicopatiënten
Die hoogrisicopatiënten stonden ook centraal in de kanttekening die Dokter Media (‘voor nuance en duiding bij medisch nieuws’) heeft geplaatst bij de berichtgeving in de media. Namelijk, dat mensen al minimaal twee uur klachten moeten hebben om de snelle test te kunnen gebruiken. Kortom, de POCT troponine is niet in iedere situatie bruikbaar. Maar, zo erkent ook Dokter Media, “De inzet van de troponine-sneltest kan dus helpen om mensen veilig thuis te laten en dat kan een hoop onnodige zorg en kosten besparen.”

Gerda van Beek

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse POCT.nl nieuwsbrief!

Of volg ons via Linkedin!

Hersenletsel opsporen met de biosensor 

Een studententeam werkt aan de ontwikkeling van een POCT-hersenletsel. Het betreft een innovatieve biosensor die met één druppel bloed (de mate van) hersenschade kan vaststellen.

gerelateerde links en partnerartikelen

 

Uw POCT systeem hier zichtbaar? Meer info

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.