Meteen naar de inhoud

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Search

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Tekort aan testcapaciteit leidt tot herverdeling

Snel testen is van belang in de strijd tegen corona. Echter: de vraag naar coronatests is groter dan de beschikbare capaciteit. Een deel van de testmaterialen en lab-capaciteit wordt daarom overgeheveld van regio’s met weinig besmettingen naar regio’s met veel besmettingen. Daardoor kan in verschillende regio’s de wachttijd voor een test oplopen. Een tijdelijke situatie: volgens minister De Jonge wordt het aantal coronatesten én het aantal bron- en contactonderzoeken de komende weken aanzienlijk uitgebreid.

Op dit moment is de testvraag hoger dan de beschikbare analysecapaciteit in de labs. Er is wereldwijd schaarste aan testmaterialen voor de diverse analyseapparatuur. Dit leidt ertoe dat de wachttijd voor coronatesten zal oplopen. In een aantal regio’s in het westen van het land is sprake van een hoge infectiedruk. Oplopende doorlooptijden zijn daar niet acceptabel. Daarom geeft het ministerie de opdracht aan de labs om voor een korte periode testmaterialen over te hevelen uit regio’s met een relatief lage infectiedruk. Om de lasten te verdelen, kunnen meerdere labs worden aangewezen om een deel van de voorraad af te staan.
Daarnaast zijn er, volgens berichtgeving, kennelijk gesprekken gaande met de branchevereniging Fenelab om mogelijk de daarbij aangesloten (niet-medische) laboratoria extra testcapaciteit op covid-19 te laten verzorgen.

Herverdeling laboratoriummateriaal

De herverdeling van laboratoriummateriaal betekent dat sommige regio’s minder testen kunnen uitvoeren. Dat houdt tevens in dat de teststraat op Schiphol nu niet verder kan doorgroeien en dat de openingstijden niet worden verruimd. Die blijft dus van 6.00 uur tot 18.00 uur. Passagiers die buiten deze tijden arriveren, al of niet uit risicogebieden, kunnen zich dan niet laten testen.

Uitbreiding

Minister Hugo de Jonge geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat het aantal coronatesten én het aantal bron- en contactonderzoeken de komende weken aanzienlijk wordt uitgebreid. Daarvoor maakt Nederland onder meer afspraken met laboratoria in het buitenland. Dankzij een overeenkomst met een lab in München kunnen eind september zo’n 20.000 extra tests per dag worden verwerkt. Dat aantal loopt uiteindelijk op tot zo’n 44.000 over enkele maanden. Het bedrijf achter het lab, Eurofins, is ook bezig om in Rijswijk een lab op te schalen waar een deel van de tests heen kan. Ondanks de uitbreiding van de capaciteit sluit De Jonge niet uit dat er de komende maanden een tekort aan testen kan ontstaan. In dat geval zullen sommige doelgroepen en/of regio’s voorrang moeten krijgen.

Aantal tests en contactonderzoeken

Momenteel worden ongeveer 30.000 tests per dag uitgevoerd. Volgens schatting van het RIVM zijn er in september 40.000 tests per dag nodig, oplopend tot 70.000 in november en 100.000 in januari. Het aantal contactonderzoeken moet toenemen van 500 nu, naar 1000 in september en 1500 in het najaar. De GGD’en kunnen meer personeel inzetten op plekken en regio’s waar opeens meer besmettingen worden geconstateerd.

Bronnen: Rijksoverheid, VWS, Fenelab, ANP

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse POCT.nl nieuwsbrief!

Of volg ons via Linkedin!

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.