Meteen naar de inhoud

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Search

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Tele-spirometriemeting bij kinderen

Spirometriemeting bij kinderen vindt alleen in de tweede lijn plaats en bij complexe problematiek in een academisch ziekenhuis. Tijdens de coronapandemie lag spirometriemeting ineens stil. Het Sophia Kinderziekenhuis van het Erasmus MC kwam met een oplossing, namelijk thuisspirometriemeting.

De Spirobank Smart met iSpirometry-applicatie was al ontwikkeld voor respiratoire diagnostiek en bewaking op afstand en was zelfs reeds in gebruik voor patiënten met longfibrose. Echter: daarbij gaat het alleen om volwassenen. Dat bracht zorgprofessionals van de longafdeling van het Sophia Kinderziekenhuis op het idee om deze ook in te zetten voor kinderen, zodat ze de longfunctie toch enigszins konden blijven volgen.

Van idee naar praktijk
Van idee naar uitvoering vergt de nodige stappen. Zo ook hier. Longfunctie-analisten hebben eerst het systeem zelf uitgeprobeerd: werkt het en zo ja: hoe werkt het? En vooral natuurlijk: zijn de uitslagen correct? Dat bleek bij hen wel het geval. Daarop hebben ze bij kinderen een kleine studie gedaan, door hen op de poli zowel te laten blazen op het reguliere apparaat als op de portable meter. Met als positieve uitkomst: uiterst minimale verschillen.

Selectiecriteria
Op basis van alzo opgedane ervaring is een gebruiksaanwijzing opgesteld. Daarna is er een selectie gemaakt van degenen die kunnen meedoen. In het Sophia Kinderziekenhuis vindt spirometrie plaats bij kinderen van 3 tot 18 jaar. Bij 3- en 4-jarigen is er vaak nog sprake van een trainingstraject, niet alle kinderen van die leeftijd beheersen de techniek al voldoende. Daarom is er voor spirometrie op afstand gekozen voor deelnemers vanaf 5 jaar, van wie op basis van ervaring bekend was dat ze over voldoende blaaskwaliteiten beschikken. Zij (of hun ouders uiteraard) werden eerst telefonisch op de hoogte gesteld, waarna ze de portable spirometriemeter, een neusklem en de instructies thuis kregen toegestuurd. Met inzet van longverpleegkundigen zijn vervolgens de afspraken gemaakt voor de webconsulten.

Positief resultaat
En jawel: toen wees de praktijk ook uit dat spirometriemeting op afstand bij kinderen inderdaad prima te doen is. Uiteraard met een beveiligde verbinding. Via de webcam kan de zorgverlener instructies geven. Hij/zij ziet ook of alle handelingen, zoals de neusklem en de mondomsluiting, goed worden uitgevoerd. De uitslagen volgen via de mail als pdf.

Op locatie én op afstand
Een mooie innovatie die in korte tijd is geïmplementeerd. Uiteraard zal deze vorm van spirometriemeting bij kinderen nooit alle polikliniekbezoeken vervangen. Metingen op locatie zullen noodzakelijk blijven. Afhankelijk van de ernst van de ziekte komen de kinderen eens per drie maanden, zes maanden of eens per jaar voor controle. Veel periodieke controles kunnen wel digitaal plaatsvinden. Prettig voor het kind en voor de ouders: geen schoolverzuim, geen reistijd, geen parkeerkosten e.d.  Ook kan spirometriemeting op afstand bijvoorbeeld worden ingezet als een kind thuis een klein probleem heeft. Op basis van de uitkomst kan de arts medicatie voorschrijven of bepalen dat het juist een indicatie is dat het kind op de poli moet worden gezien.

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse POCT.nl nieuwsbrief!

Of volg ons via Linkedin!

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.