Meteen naar de inhoud

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Search

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Tijdwinst bij hartinfarct dankzij sneltest Troponine I

Team EHH met high sensitive Troponine I  POCT St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Hartcentrum zet bij vermoeden van een hartinfarct de high sensitive Troponine I point-of-care-test (POCT) in. De uitslag is daardoor in veel kortere tijd bekend. Als er inderdaad sprake is van een hartinfarct volgt een snelle genetische test om te bepalen welke bloedverdunner het beste past bij de patiënt. 

Met de combinatie van deze twee sneltesten kan zo spoedig mogelijk worden gestart met juiste behandeling en heeft de patiënt de grootste kans op een goed herstel met kwaliteit van leven. 

Veel tijdwinst
De POCT Troponine I levert bij de Eerste Hart Hulp (EHH) een uur tijdwinst op, geeft St. Antonius aan in haar berichtgeving. Zo kan een eventuele behandeling veel sneller starten, wat erg belangrijk is bij een hartinfarct. Hoe eerder de behandeling start, hoe minder kans op schade aan het hart en hoe groter de kans op overleving en herstel. 

Patiënten met pijn op de borst behoren tot de grootste patiëntengroep op de Eerste Hart Hulp, geeft klinisch chemicus Angela Bikker aan. Zij is nauw betrokken bij deze innovatie. Een grote meerderheid, 78 procent van deze patiëntengroep, kan na controle op de EHH en negatieve bloeduitslagen weer naar huis’, geeft ze aan. ‘Met de POC-test kunnen we deze patiënten sneller geruststellen. Bovendien verwachten we dat deze innovatie ook voor een betere doorstroom op de EHH zorgt.’

Genotypering 
Daarnaast werkt het St. Antonius Hartcentrum bij de doorbehandeling van een acuut hartinfarct met een snelle genetische test om te bepalen welke bloedverdunner het beste past bij een patiënt. Voorheen werd bij een hartinfarct, conform de eerdere richtlijn, standaard een sterk type bloedverdunner toegediend. Eerder onderzoek vanuit het St. Antonius wijst echter uit dat 60 procent van de patiënten toekan met een minder sterke bloedverdunner. Dit verschil tussen patiënten is genetisch bepaald. Bij een minder sterke bloedplaatjesremmer blijven complicaties, zoals bloedingen in de maag, de blaas of hevige bloedneuzen, beperkt. 

In het St. Antonius Hartcentrum wordt bij elke patiënt met genotypering bepaald welk soort bloedplaatjesremmer geschikt is. Inmiddels is de medische richtlijn aangepast en mogen minder zware bloedplaatjesremmers op basis van genotypering als alternatief worden aangeboden. 

Meer informatie
Van onderzoek naar POCT troponine naar daadwerkelijk gebruik daarvan was een lange weg. POCT.nl heeft hier meerdere malen over bericht. Zie de eerdere artikelen:
POCT troponine voor beoordeling thuis bij pijn op de borst
Onderzoek naar inzet troponine-sneltest in de eerste lijn
Troponine POCT maakt triage van pijn op de borst in ambulance mogelijk
POCT troponine leidt tot snellere diagnose bij pijn op de borst
Troponine point-of-care testing: Wat is er mogelijk en wat schieten we er mee op?

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse POCT.nl nieuwsbrief!

Of volg ons via Linkedin!

gerelateerde links en partnerartikelen

 

Uw POCT systeem hier zichtbaar? Meer info

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.