Meteen naar de inhoud

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Search

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Veilige zuurstofmeting thuis met een pulsoximeter

Zuurstofgehalte meten met een oximeter

Onderzoek heeft aangetoond dat patiënten met luchtweginfecties onder begeleiding van de huisarts veilig zelf thuis het zuurstofgehalte in het bloed kunnen meten met een pulsoximeter. Het onderzoek vond plaats bij coronapatiënten. UMC Utrecht gebruikt deze vorm van thuismonitoring inmiddels ook voor patiënten met andere luchtweginfecties.

Het zuurstofgehalte is een belangrijke waarde. Een plotselinge daling hiervan is een belangrijk teken van verslechtering van de toestand van de patiënt. Maar bij sommige patiënten gaat een laag zuurstofgehalte niet samen met benauwdheid zodat ze dit niet zelf voelen, terwijl een zuurstofmeting dit wel opmerkt. 

Op tijd herkennen en behandelen van patiënten met matige tot ernstige klachten kan belangrijke gezondheidswinst opleveren. Vooral wanneer zij een onderliggende aandoening hebben met een groter risico op een ongunstig ziektebeloop. Het thuis meten van het zuurstofgehalte door de patiënt zelf kan hierbij uitkomst bieden.

Goede uitkomsten
UMC Utrecht bekeek in een gecontroleerd onderzoek de haalbaarheid van thuismonitoring. Het onderzoek richtte zich op mensen van 40 jaar en ouder met matige tot ernstige klachten van COVID-19, met daarnaast een hart- of vaatziekte of risicofactoren en bij wie de huisarts zorgvuldige follow-up wenselijk vond. De helft van de deelnemers moest zelf drie keer per dag thuis de zuurstofverzadiging meten met een gevalideerde pulsoximeter. De andere helft vormde de controlegroep. De patiënten die meededen aan het onderzoek voerden de meting goed uit en voelden zich er veilig en vertrouwd bij. Ook gingen deze patiënten net zo vaak naar de huisarts of het ziekenhuis als patiënten die niet zelf het zuurstofgehalte maten.

Meer eigen regie
Hoofdonderzoeker dr. Dorien Zwart, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, UMC Utrecht: ‘Deze studie is de eerste die thuismonitoring van risicopatiënten met matig tot ernstige coronaklachten in de huisartsenpraktijk heeft onderzocht. De studie laat zien dat thuismonitoring met behulp van een gevalideerde zuurstofmeter bij deze groep met risicofactoren, zoals hart- en vaatziekten, goed toepasbaar is. Patiënten werkten graag mee aan het onderzoek en waren goed in staat om zich aan de instructies te houden. Daarnaast voelden ze zich veilig om regie te nemen en de metingen zelf uit te voeren. Ook namen ze naar aanleiding van een zuurstofmeting niet vaker contact op met hun huisarts in vergelijking met de controlegroep. Door zorg dichtbij huis mogelijk te maken, ervaren patiënten meer eigen regie. Het draagt tevens bij aan het ontlasten van onze zorgverleners en het betaalbaar houden van de zorg.’

Meer informatie
De studie werd financieel mogelijk gemaakt door de Hartstichting. Publicatie van het onderzoek staat in het British Journal of General Practice en een nadere toelichting kunt u lezen op de site van UMC Utrecht.

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse POCT.nl nieuwsbrief!

Of volg ons via Linkedin!

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.