Meteen naar de inhoud

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Search

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Verrichtingencodes voor moleculaire diagnostiek in de pathologie

Het aantal moleculaire verrichtingen is de laatste jaren binnen de pathologie gestegen. Dit zal zeker de komende jaren nog sterk verder toenemen, gezien het groeiend aantal aanvragen voor moleculaire diagnostiek. Deze wordt namelijk steeds meer toegepast voor het voorspellen van de respons op specifieke therapieën en voor diagnostische doeleinden. Dat vereist een nieuwe manier van registratie van de zorgactiviteit-codes.

Op dit moment bestaan er binnen de pathologie twee zorgactiviteit-codes, voor de registratie van deze diagnostiek, namelijk:
Eenvoudige moleculaire diagnostiek (050514)
Complexe moleculaire diagnostiek (050512)
Een vrij simpel onderscheid dus. Onder deze codes wordt een groot scala aan diagnostiek geregistreerd, waardoor er geen inzicht is in of eenduidige koppeling bestaat met de inhoud van het onderzoek.

Van twee naar vijf zorgactiviteit-codes

Reden om de huidige codes voor moleculaire diagnostiek te laten vervallen. Deze worden per 1 januari 2020 vervangen door 5 nieuwe zorgactiviteit-codes. Deze corresponderen met de voorkomende specifieke onderzoeken.

De systematiek per 1 januari 2020 is als volgt

ZA-codeVoor pathologisch onderzoekConsumentenomschrijving
MD1 050542Eenvoudige bepalingen op weefsels en/of cellen op een beperkt aantal genen/hotspots/loci en of micro-organismenEenvoudige moleculaire diagnostiek op een beperkt aantal genen en/of microorganismen.
MD2 050542Eenvoudige bepalingen op weefsels en/of cellen op meerdere genen/hotspots/loci en/of micro-organismenEenvoudige moleculaire diagnostiek op meerdere genen en/of micro-organismen
MD3 050543Complexe bepalingen op weefsels en/of cellen op een beperkt aantal genen/hotspots/lociComplexe moleculaire diagnostiek op weefsels en/of cellen op een beperkt aantal genen
MD4 050544Complexe bepalingen op weefsels en/of cellen op meerdere genen/hotspots/lociComplexe moleculaire diagnostiek op weefsels en/of cellen op meerdere genen
MD5 050545Complexe bepalingen op weefsels en/of cellen op zeer veel genen/hotspots/lociComplexe moleculaire diagnostiek op weefsels en/of cellen op zeer veel genen

NB: Dit betreft verzekerde zorg. De medische test moet dus aantoonbaar klinisch nut hebben.

Functie in de afleiding en declaratie

De nieuwe verrichtingen worden –evenals voorheen- geregistreerd binnen de DBC-systematiek in de ziekenhuizen. Dit betreft 95% van het totale productievolume voor moleculaire diagnostiek. De verrichtingen blijven onderdeel van de declaratie aan de verzekeraar (maar zichtbaar op de nota3 ). De declaratie gebeurt door het ziekenhuis dat de DBC registreert.

Aanvraag huisarts

Ook voor diagnostiek op aanvraag van de huisarts die voldoet aan de definitie van de nieuwe prestaties voor moleculaire diagnostiek (m.n. eenvoudige bepalingen of onderzoek op micro-organismen), gelden de prestaties als basis voor declaratie. In dat kader zijn de prestaties declarabel als onderdeel van de eerstelijnsdiagnostiek, waarvoor per 2020 niet langer een gereguleerd tarief geldt.

De nieuwe prestatiecodes hebben dus een duale rol: namelijk registratie en vermelding op de nota binnen de bijbehorende dbc van de poortspecialist. Separate declaratie in het geval van een verzoek van huisarts of kaakchirurg.

Bron: Ned. Vereniging voor Pathologie

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse POCT.nl nieuwsbrief!

Of volg ons via Linkedin!

Toename thuismonitoring met app

Via een app thuis in de gaten worden gehouden door het ziekenhuis. De zeven topklinische Santeon-ziekenhuizen breiden deze vorm van monitoring in hoog tempo verder uit.

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.