Meteen naar de inhoud

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Search

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

FlashGM: glucosewaarden monitoren zonder vingerprik

FlashGM. Foto: DiabetesExperts.nl

In ons land gebruiken steeds meer diabetespatiënten een Flash Glucose Monitor. Deze meet 24 uur per dag de glucosewaarde in het weefselvocht en slaat de uitkomsten voortdurend op. De patiënt kan via een reader of app de waarden uitlezen en heeft zo inzicht in de dagelijkse trend en grafiek. Tevens kan de behandelaar op afstand meekijken naar de gegevens.

Bij de Flash Glucose Monitor (FlashGM) wordt een sensor op de achterkant van de bovenarm geplaatst die iedere veertien dagen moet worden vervangen. De FlashGM is geschikt voor patiënten met diabetes type 1 en type 2 met een intensief insulineschema, bij wie de glucosewaarden van cruciaal belang zijn voor een goede behandeling. 

De Flash Glucose Monitor maakt het mogelijk de glucosewaarden goed te monitoren, zonder vingerpikken. De sensor kan de glucosewaarden maximaal acht uur bewaren. Om te komen tot een goed overzicht in een grafiek moet de patiënt bereid zijn om minimaal vijf tot zes maal daags te flashen. Dat biedt inzicht in het verloop van de diabetes en de insulinedosering kan daarop worden aangepast. Overigens loopt de glucosewaarde van de sensor enige minuten achter. Bij een bedreigende situatie, bijvoorbeeld een hypo, kan men dus niet afgegaan op de uitkomst van de FlashGM. Daarom heeft het apparaat ook een mogelijkheid om de capillaire glucose te meten.

Vergoeding uit basispakket
Sinds december 2019 wordt in ons land FlashGM vergoed uit het basispakket. Voorwaarde voor vergoeding van de FlashGM bij een type 2-diabetes is een intensief insulineregime met minimaal vier maal per dag vingerprikken. Dat betekent overigens niet dat elke verzekerde met diabetes mellitus met een intensief insulineschema automatisch in aanmerking komt voor vergoeding van de kosten van FGM. Er moet bij iedereen worden nagegaan of FGM bijdraagt aan het behalen van de behandeldoelen van de verzekerde op basis van diens vermogen tot zelfmanagement. Een FlashGM wordt ook vergoed voor zwangeren met bestaande diabetes type 2 met insulinegebruik. Dat geldt tevens voor vrouwen met bestaande diabetes type 2 en insulinegebruik die een zwangerschapswens hebben. Overigens: voor deze twee groepen is een intensief insulineschema niet vereist. 

Evaluatie
Het Zorginstituut Nederland voert een evaluatie uit, waarbij wordt gekeken naar de ontwikkeling van kosten, volume en aantal patiënten met FlashGM. Daarbij kijkt ze ook naar de naleving van de kwaliteitscriteria. De publicatie van de eerste tussenmeting wordt eind 2022/begin 2023 verwacht. 

Controlefrequentie 
In 2021 is er een Nederlands onderzoek naar glucosesensoren gepubliceerd met als titel: Flash Glucose Monitoring in the Netherlands: Increased monitoring frequency is associated with improvement of glycemic parameters. In deze cross-sectionele analyse stond de vraag centraal hoe vaak Nederlandse gebruikers gemiddeld hun glucose controleren en of er een relatie is tussen de controlefrequentie en (verbetering van) glycemische parameters. Hoewel de causaliteit niet is bewezen, suggereren de uitkomsten dat frequentere glucosecontrole middels FGM geassocieerd is met meer tijd binnen het glucosedoelbereik, minder tijd in hyperglycemie en verbetering van glycemische variabiliteit. Dit leidt tot interessante, nieuwe inzichten voor de klinische praktijk. Het lijkt aangewezen om mensen die weinig frequent hun glucose controleren te wijzen op het positieve effect van frequentere glucosemonitoring. 

Zie ook het artikel uit 2019 in BMJ Journals met als titel Improved well-being and decreased disease burden after 1-year use of flash glucose monitoring (FLARE-NL4). Dit betreft een eveneens Nederlands onderzoek bij 1365 personen naar gebruik van het Free Style Libre FlashGM Systeem. Hoewel de gemeten glucosewaarden met de FSL minder betrouwbaar zijn dan meting met een vingerprik, geven de mensen die dit systeem gebruiken juist aan zich beter te voelen. Dankzij de continue meting kan de drager snel de waarde van de glucose zien. Dat voorkomt schommelingen, waardoor mensen met diabetes zich vaak beter voelen. Uit het onderzoek bleek tevens dat mensen die het Free Style Libre FlashGM Systeem gebruiken minder vaak verzuimen van hun werk en minder vaak worden opgenomen in het ziekenhuis. 

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse POCT.nl nieuwsbrief!

Of volg ons via Linkedin!

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.