Meteen naar de inhoud

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Search

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Betere kwaliteit van leven voor diabetespatiënten dankzij CGM


Het gebruik van rt-CGM, ofwel real time Continue Glucose Monitoring, verbetert de kwaliteit van leven van mensen met diabetes type 1 en leidt tot minder ziektelast. Deze verbeteringen zijn nog groter als de rt-CGM wordt gebruikt in een Hybrid Closed Loop (HCL). Dat is de uitkomst van een recent Nederlands onderzoek naar de invloed van diabetestechnologie op de kwaliteit van leven. 

De uitkomsten van het onderzoek van Per Winterdijk, Henk-Jan Aanstoot en Giesje Nefs zijn recent gepubliceerd in het internationale tijdschrift Diabetes Research and Clinical Practice met als titel: The impact of real-time sensor technology on quality of life for adults with type 1 diabetes: A Dutch national survey

Er zijn meerdere wetenschappelijke studies gedaan naar diabetestechnologie. Daarin komt echter de kwaliteit van leven van diabetespatiënten weinig of niet naar voren, terwijl dat uiteraard een belangrijk aandachtspunt is. Reden voor de diabetesorganisaties Bas van de Goor Foundation, Diabeter, Diabetes+, Diabetesvereniging Nederland, Diabetes Fonds, Sensorvergoeding.nl, Stichting DON, Stichting ééndiabetes en Stichting JDRF Nederland om dit onderzoek te steunen. 

CGM en HCL
Mensen met diabetes type 1 moeten meerdere keren per dag de glucosewaarden meten. Dat kan met een vingerprik, maar een glucosesensor is een patiëntvriendelijker alternatief. Deze meet doorlopend de glucosewaarde. Er zijn twee soorten glucosemonitoring: Flash Glucose Monitoring (FGM) en real time Continue Glucose Monitoring (CGM of rt-CGM). Het onderzoek ging dus specifiek in op de laatste methode. Sommige CGM-systemen hebben via een algoritme verbinding met een insulinepomp, een zogeheten (Hybrid) Closed Loop Systeem (HCL). Doordat de glucosesensor en de insulinepomp met elkaar zijn verbonden, kan het HCL-systeem zelfstandig een deel van het bloedglucosemanagement overnemen. 

Veel voordelen, weinig nadelen
Alle diabetesorganisaties hebben in 2022 hun achterban verzocht een vragenlijst over de rt-CGM in te vullen als basis voor het onderzoek. Dat heeft geleid tot 893 deelnemers. Met als uitkomst dat het gebruik van rt-CGM leidt tot verbetering in de levenskwaliteit, vooral op het gebied van fysieke gezondheid, emotioneel welzijn en energie. Het levert meer tevredenheid op over het eigen diabetesmanagement, controle en het gevoel van veiligheid. Daarbij zorgt rt-GCM voor minder ziektelast. Deze ervaren verbeteringen zijn nog groter als de rt-CGM wordt gebruikt in een hybrid closed loop.

Het gebruik van rt-CGM, al of niet in combinatie met de HCL, brengt ook lasten met zich mee, zoals huidirritatie, technische problemen, of daardoor (te) veel bezig zijn met diabetes. Alle deelnemers stellen dat dergelijke ongemakken absoluut niet opwegen tegen de voordelen. Niemand van hen wil terug naar de oude situatie, metingen met vingerprikken. 

Bredere vergoeding
De Diabetes Vereniging Nederland (DVN) geeft aan blij te zijn met dit onderzoek. De uitkomsten daarvan tonen duidelijk de impact aan van moderne diabetestechnologie op verbetering kwaliteit van leven van diabetespatiënten. Niet alleen op het gebied van emotioneel welzijn, energie en fysieke gezondheid, maar ook in betere glucosewaarden en minder diabetesleed. DVN is dan ook van mening dat er een bredere vergoeding moet komen voor diabetestechnologie dan nu het geval is. 

Rt-GCM wordt in ons land momenteel alleen vergoed voor kinderen met diabetes type 1, 18-plussers die al vóór hun 18de levensjaar CGM gebruikten, volwassenen met slecht ingestelde diabetes type 1 of die kampen met herhaalde ernstige hypoglykemieën; zwangere vrouwen met bestaande diabetes (type 1 en 2) en vrouwen met een zwangerschapswens bij een preconceptionele diabetes (type 1 en type 2). 

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse POCT.nl nieuwsbrief!

Of volg ons via Linkedin!

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.