Meteen naar de inhoud

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Search

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Luchtbrug: succesvol online kinderen met astma monitoren

Luchtbrug wordt al geruime tijd ingezet. Het is een onlinezorgconcept om kinderen en jongeren met astma te volgen en te begeleiden. Luchtbrug vervangt routinecontroles door online contact. Terwijl dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven. Dat laatste is aangetoond door kinderlongarts in opleiding Lara van den Wijngaart. Ze is onlangs gepromoveerd op haar onderzoek naar het gebruik van Luchtbrug.

Het proefschrift van Lara van den Wijngaart laat zien dat de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van leven behouden blijft bij inzet van Luchtbrug. In het onderzoek zijn ruim 200 kinderen met astma verdeeld over twee groepen. De ene groep kwam elke vier maanden fysiek op controle. De andere groep kwam elke acht maanden fysiek op controle en werd daarbij maandelijks gemonitord middels Luchtbrug. Hieruit kwam naar voren dat monitoring via Luchtbrug de astmacontrole verbeterde.

Voordelen patiënten

Van den Wijngaart toont aan dat Luchtbrug voordelen biedt voor patiënten en hun ouders. Het leidt tot meer patiëntgerichte zorg en een verbeterde controle doordat er vaker wordt gemonitord. De kinderen hoeven minder vaak naar het ziekenhuis. Ze hebben zo laagdrempelig contact met hun artsen en kunnen makkelijk hun zorgplan inzien met informatie over medicatie, doelen en actieplan bij klachten.

Voordelen zorgverleners

Digitale zorg leidt tot minder verkeer in het ziekenhuis. Tijdens de coronapandemie een belangrijk gegeven. Uit het onderzoek blijkt dat een deel van de taken kan worden overgeheveld van de kinderarts naar de kinderverpleegkundigen. Spreekuren zijn doelmatiger, omdat een deel van de informatie al bekend is. En artsen hebben via Luchtbrug een beter zicht op hun patiënt vanwege de continue monitoring. Een win/win-situatie dus en 18 ziekenhuizen maken er inmiddels gebruik van. De NZa heeft recent besloten om vergoeding van online monitoring via Luchtbrug mogelijk te maken.

Promotie

Van den Wijngaart is begin oktober gepromoveerd op haar onderzoek ‘eHealth in paediatric asthma – From promise to practice’. Luchtbrug is een initiatief van het Radboudumc en werd mede mogelijk gemaakt door het Longfonds en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Luchtbrug CF

Luchtbrug is inmiddels uitgebreid naar Luchtbrug CF, voor mensen met taaislijmziekte CF (cystic fibrosis). POCT heeft daar eerder al aandacht aan geschonken. CF-patiënten vanaf zes jaar kunnen thuis hun longfunctie meten. Zo kan de behandelend arts op afstand de longfunctiemeting bijhouden. De overheid draagt bij aan het project middels een speciale COVID-19-subsidie.

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse POCT.nl nieuwsbrief!

Of volg ons via Linkedin!

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.