Meteen naar de inhoud

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Search

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Criteria voor effectieve leefstijlapp bij diabetes

Leefstijlondersteuning bij diabetes

Mensen met diabetes type 2 zijn gebaat bij een goede leefstijl. Daartoe doen ze vaak mee aan een leefstijlprogramma. Een app kan hen ondersteunen om die nieuwe leefstijl vol te houden. Het aanbod aan apps is groot. TNO heeft onderzoek gedaan aan welke criteria deze apps moeten voldoen. De uitkomsten staan in de overzichtelijke factsheet.

Het doel van het project was te bepalen in hoeverre en onder welke voorwaarden apps bijdragen aan het bestendigen van gezond gedrag. De resultaten staan in een overzichtelijke factsheet.

Aanpak
In een kwalitatief onderzoek is gekeken of ondersteuning met behulp van een aantal bestaande Nederlandstalige apps kan helpen om duurzame gedragsverandering te bewerkstelligen. In hoeverre, en onder welke voorwaarden, dragen de tools bij aan het bestendigen van gezond gedrag? De deelnemers aan het onderzoek hebben eerder een leefstijlprogramma gevolgd om hun voedings- en beweegpatroon te verbeteren. Met behulp van interviews, focusgroepen en vragenlijsten is bepaald in hoeverre de apps bijdragen aan het bestendigen van gezond gedrag. 

Criteria
De ontwikkelde factsheet beoogt een keuzehulp te zijn. Er worden geen specifieke apps bij naam en toenaam genoemd. Het gaat juist om de criteria en voorwaarden waaraan een app moet voldoen om echt te kunnen bijdragen aan het bestendigen van een gezonde leefstijl. Deze uitkomsten zijn dus van belang voor zorgverleners en leefstijlcoaches bij een keuze (ter aanbeveling) van een app. Maar app-ontwikkelaars doen er uiteraard ook goed aan om kennis te nemen van deze uitkomsten. 

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse POCT.nl nieuwsbrief!

Of volg ons via Linkedin!

VR-technologie voor bloedgasanalyse

Visual Blood: een methode om met VR point-of-care bloedgasresultaten te interpreteren. Anesthesiologen kunnen daarmee mogelijk makkelijker patronen herkennen.

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.