Meteen naar de inhoud

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Search

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Nieuwe ISO-norm voor medische laboratoria, inclusief POCT


Er is een nieuwe versie van de ISO-15189 norm voor medische laboratoria uitgebracht, waarin de eisen voor POCT ook zijn meegenomen. De separate norm voor POCT, ISO 22870, zal daardoor komen te vervallen. Laboratoria zullen alleen nog worden geaudit voor de 15189. Momenteel is er sprake van de overgangsfase, waarin laboratoria overgaan van ISO 15189:2012 naar 15189:2022. De normen voor POCT worden daardoor iets gewijzigd.

De nieuwe versie van de EN-ISO-15189 norm is gepubliceerd in december 2022. De International Laboratory Accreditation (ILAC) is overeengekomen dat er een overgangsperiode van drie jaar zal zijn. Aan het einde van deze periode moeten aanbieders die wereldwijd zijn geaccrediteerd volgens EN-ISO 15189:2012 zijn beoordeeld en geaccrediteerd volgens de EN-ISO-15189:2022. 

Omzetten voor 6 december 2025
Dit houdt in dat alle bestaande accreditaties tegen de EN-ISO-15189:2012 versie vóór 6 december 2025 omgezet moeten zijn naar de EN-ISO 15189:2022 versie. De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft in het toelichtende document RvA-T052:Invoering van de EN-ISO-15189:2022 de overgangsregeling verder uitgewerkt.

ISO 22870:2016 vervalt
Aangezien de EN-ISO-15189:2022-standaard de vereisten van EN-ISO 22870:2016 bevat, zullen geaccrediteerde POCT-aanbieders in de toekomst alleen worden beoordeeld op basis van de vereisten van ISO 15189:2022 en zal ISO 22870:2016 te zijner tijd komen te vervallen.

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse POCT.nl nieuwsbrief!

Of volg ons via Linkedin!

VR-technologie voor bloedgasanalyse

Visual Blood: een methode om met VR point-of-care bloedgasresultaten te interpreteren. Anesthesiologen kunnen daarmee mogelijk makkelijker patronen herkennen.

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.