Opleidingen voor eerstelijnsechografie

De belangstelling voor point of care echografie in de huisartsenpraktijk is de laatste jaren sterk toegenomen. Daardoor is er behoefte aan specifieke scholing. Momenteel zijn er zo’n 400 huisartsen ingeschreven als huisarts-echografist in het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB). Het CHBB benoemt vijf erkende echografie-opleidingen om echografisch bekwaam huisarts te worden.

De toename van het gebruik van echografie in de eerste lijn is vooral toe te schrijven aan de geavanceerde techniek. Er zijn inmiddels compacte, betaalbare echoapparaten beschikbaar voor huisartsenpraktijken. Zelfs kleine handheld-apparaten verbonden met een smartphone behoren tot de mogelijkheden.

Meerwaarde

Met echografie heeft de huisarts een belangrijk diagnostisch instrument in handen. Onderzoek is snel inzetbaar en patiënten ervaren het gebruik van echografie in de huisartsenpraktijk dan ook als positief. De belasting van echografie voor de patiënt is laag en de zo snel verkregen extra informatie helpt de arts verder in beslissingen voor een diagnosebehandelplan. Het leidt, volgens eerder onderzoek, tot 30 – 45% minder verwijzingen naar de tweede lijn. Dat is uiteraard geen doel op zich, maar dankzij eerstelijnsechografie kan verwijzing dus gerichter gebeuren.

Deskundigheid

Deskundig gebruik is echter een voorwaarde. Radiologen ondersteunen de implementatie van point-of-care-echografie, maar wel onder voorwaarden. Van de onderzoeker mag maximale expertise worden geëist, zo stellen zij, waarbij de grenzen van de deskundigheid duidelijk worden aangegeven. Want, zo zeggen zij: ‘een halve echografie is gevaarlijker dan geen echografie’.

Vijf opleidingen

Echografie-onderwijs biedt niet alleen de noodzakelijke praktische training, maar besteedt ook aandacht aan de specifieke indicatiegebieden en de kansen/beperkingen van eerstelijnsechografie. Om echografisch bekwaam huisarts te worden, moet de huisarts een van de volgende vijf opleidingen hebben afgerond, zo stelt het CHBB: Echografie voor Huisartsen (Fontys Hogeschool), basisopleiding abdominale echografie voor huisartsen (Neac), basisopleiding echografie voor huisartsen (Malumido), Basisopleiding abdominale echografie voor artsen (Boerhave Nascholing) of de basisopleiding echografie abdomen (Meander Medisch centrum).

Het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) is opgericht door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) om registers voor huisartsen met bijzondere bekwaamheden in het leven te roepen.

Bronnen: CHBB, H&W december 2020, NTvG

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse POCT.nl nieuwsbrief!

13-wekenecho voor alle zwangeren

In het kader van onderzoek krijgen zwangeren een 13-wekenecho aangeboden. De studie duurt t/m 2024. Op basis van de uitkomsten wordt besloten of de screening regulier wordt ingezet.