Meteen naar de inhoud

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Search

Onafhankelijk informatieplatform voor zorgverleners over Point-of-Care Testing

Smartbedden: slimme ziekenhuisbedden met weeg- en valpreventiefunctie

Smartbed. Foto: Hillrom/Baxter

Enkele ziekenhuizen hebben zogeheten smartbedden in gebruik. Deze zijn licht, elektrisch en hebben diverse slimme oplossingen, zoals een geïntegreerde weegfunctie, bed-exitalarm, valdetectoren, een hoofdhoekalarm en een uitstapstand. Zo kunnen de smartbedden een rol spelen in de screening op bijvoorbeeld ondervoeding of valincidenten. Het Erasmus MC heeft met de leverancier van de bedden afgesproken de prestaties 15 jaar lang wetenschappelijk te onderzoeken.

Het idee is dat de smartbedden in toenemende mate bijdragen aan de patiëntveiligheid en een efficiëntere workflow. Naar verwachting leveren vooral de valpreventiefunctie en de geïntegreerde weegschaal daar een belangrijke bijdrage aan. 

De valdetectoren in de smartbedden moeten helpen valincidenten in het ziekenhuis te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat ruim drie procent van de opgenomen patiënten minimaal één val maakt gedurende de opname. Wanneer de patiënt de safe-zone van het smartbed verlaat, gaat in de kamer een alarm af. Ook de geïntegreerde weegfunctie kan leiden tot betere zorg. Het lichaamsgewicht speelt vaak een rol in de dosering van medicatie. Soms is wegen echter niet mogelijk, omdat een patiënt niet uit bed kan komen, bijvoorbeeld vanwege een heupbreuk.

Procesevaluatie
In het Erasmus MC heeft een procesevaluatie voor de implementatie plaatsgevonden, waarbij specifiek is gekeken naar de weegfunctie. De implementatie van de smartbedden verliep per afdeling via key-users, die zijn getraind door de fabrikant van de bedden. Op hun beurt hebben de key-users trainingen georganiseerd op de eigen afdeling. De weegfunctie en het bijbehorende protocol maakten daarvan onderdeel uit. 

Bedbezetting
Uit het onderzoek bleek dat 80 procent van de verpleegkundigen de weegfunctie volgens protocol gebruikt. Driekwart van de verpleegkundigen vindt dat de weegfunctie positief bijdraagt aan de zorg voor patiënten. Tegelijk noemt een derde de weegfunctie ‘onbetrouwbaar’. Dat is niet verwonderlijk, want in het protocol zijn afspraken gemaakt over de standaard hoeveelheid lakens, kussen en dekens op het bed, de zogeheten ‘bedbezetting’. Observaties tijdens de procesevaluatie lieten daarentegen zien dat de bedbezetting in zeer veel gevallen afwijkt van het protocol. Omdat er bijvoorbeeld twee kussens op liggen, een extra deken, een hoestkussentje, meer dan één laken, of overige items zoals een AD-pomp of een zuurstoftank aan het voeteneinde. 

Advies
Juist omdat veel bedden niet voldoen aan de standaard-bedbezetting kan dit het weegproces bemoeilijken of zelfs onbetrouwbaar maken. Uit de procesevaluatie volgt dan ook het advies om de verpleegkundigen met de fabrikant te laten onderzoeken hoe het weegprotocol kan worden verbeterd ten aanzien van de toepasbaarheid en betrouwbaarheid

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse POCT.nl nieuwsbrief!

Of volg ons via Linkedin!

Toename thuismonitoring met app

Via een app thuis in de gaten worden gehouden door het ziekenhuis. De zeven topklinische Santeon-ziekenhuizen breiden deze vorm van monitoring in hoog tempo verder uit.

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.

Mis nooit meer het belangrijkste POCT nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends over Point-of-Care Testing.