Urinescreening met een smartphone

Mensen met hypertensie hebben een verhoogd risico op nier- en cardiovasculaire aandoeningen. Het is daarom zinvol om deze groep regelmatig daarop te controleren. De screeningspercentages onder patiënten met hypertensie zijn echter laag. Een eenvoudige thuistest met een app zou daarin verandering kunnen brengen. Zo’n app is reeds ontwikkeld en bevindt zich in de onderzoeksfase.

Met de Minute Kidney thuistest-kit, gekoppeld aan een app, kunnen patiënten zich eenvoudig zelf thuis testen in nog geen vijf minuten tijd. Juist omdat deze werkwijze zo gebruikersvriendelijk is, is dit geschikt voor patiënten van alle leeftijden, ook voor ouderen. De beschikking over een smartphone is de enige voorwaarde.

Werkwijze

Momenteel is dit device alleen nog in studieverband beschikbaar voor verdere validatie. Deelnemers aan het onderzoek kregen via een sms een link om de app te kunnen downloaden en per post ontvingen ze de kit met benodigdheden. Via de app konden ze de aanwijzingen volgen op het scherm. Dat wil zeggen: de urine verzamelen in het bijgeleverde potje, de strip daarin dopen en vervolgens op het kleurenbord plaatsen en vervolgens het kleurenborg met behulp van de app scannen, waarna de resultaten werden doorgestuurd naar een webportaal.

Goede resultaten

De uitkomsten van het eerste gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek in de eerstelijnszorg zijn zeker hoopgevend, zo blijkt uit de publicatie daarvan. Patiënten vinden het prettig om zelf een urinetest thuis te kunnen uitvoeren. Met de mogelijkheid van een thuistest met behulp van een smartphone neemt het aantal urine-screeningen toe en het bevordert tevens de therapietrouw.

Vroegopsporing

Wie deze geavanceerde app wil inzetten, moet nog even wachten. Deze eerste studie heeft tevens aangetoond dat verder onderzoek nog noodzakelijk is en dat gebeurt op dit moment dus ook. Wel maakt ook deze uitkomst duidelijk dat de trend van wearables en health monitoring via smart devices in de nabije toekomst leidt tot verdere vroegopsporing van aandoeningen.


Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse POCT.nl nieuwsbrief!

Digitale coach voor mensen met hartfalen

SanaCoach Hartfalen is een virtuele coach, die vragen beantwoordt en adviezen geeft. Patiënten hebben via deze app ook contact met de hartfalenverpleegkundige in het ziekenhuis.